Aile anayasasını kabul et, şirketini de aileni de kurtar

Birçok krizi başarıyla atlatan ancak aile bireyleri arasındaki rekabet ve iç çekişmelerle iflasın eşiğine gelen şirketler için aile anayasası etkili çözüm olabiliyor. OSİAD’da Aile Anayasası eğitimi veren Dr. Güler Manisalı, aile şirket anayasasının aile bireylerinin haklarını düzenlediğini dolayısıyla çatışmaların önüne geçtiğini söyledi.

Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği’nde “Aile Şirket Anayasası” konulu bir sunum yapıldı. Dr. Güler Manisalı tarafından gerçekleştirilen ve aşama aşama yenileri yapılacak olan sunuma, şirketlerin birinci kuşağı olan babalar ile ikinci kuşak çocuklar katıldı. Dr. Manisalı, aile şirket anayasasının borçlar hukukuna göre geçerli bir sözleşme olduğunu belirterek, aile bireylerinin bu sözleşme ile haklarının belirlendiğini böylece aile içindeki çatışma ve belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını söyledi. Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin çok büyük bir ağırlığının bulunduğunu, KOBİ’lerin de genellikle aile işletmesi olduğunu anımsatan Manisalı, “Aile şirketi anayasaları, şirketlerin devamlılığını ve kurumsallaşmasını sağlar” dedi.

Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Kurt ise aile bireylerinin hepsi tarafından kabul edilen aile şirket anayasalarının hem aile bütünlüğünün korunması hem de şirketin kurumsal yapısının devam ettirilmesi bakımından önemli bir araç olduğunu belirtti. Kurt, “Ostim’deki işletmeler KOBİ’lerden oluşuyor ve bu KOBİ’lerin çok fazla uzun geçmişleri yok. Şu anda ikinci kuşak işleri devralıyor. Dolayısıyla birtakım sıkıntılar oluşabiliyor ve bu durum aile içi küskünlüklere, hukuki anlaşmazlıklara neden oluyor. Nice krizleri atlatan bir şirket, bu anlaşmazlıklar nedeniyle batabiliyor veya zayıflayabiliyor. Amacımız, böyle bir desteğe ihtiyaç olduğunu düşünen KOBİ’lere destek vermek” diye konuştu.