Aile Anayasası Eğitimi

Kategori: Genel | 0

Eğitimin Tanımı ve İçeriği
AİLE -ŞİRKET ANAYASASI
Giriş
Bölüm 1: Genel Hükümler
1.1. Anayasanın Gerekçesi
1.2. Anayasanın Amacı
1.3. Anayasanın Tarafları
1.4. Anayasadaki Tanımlar
Bölüm 2: Aileye İlişkin Hükümler
2.1. Aile Değerlerinin Tanımı
2.2. Aile Şirketi Olarak Değerler
2.3. Aile Organları: Aile Meclisi-Aile Konseyi
Bölüm 3: Aile-Şirket İlişkisine Dair Hükümler – Şirkete – İdari Yapılanmaya ilişkin Hükümler
3.1. Ailenin Yönetimi
3.1.1. Bireyler ve Aile Açısından Olağanüstü Durum Planlaması/Kriz Yönetimi
3.1.2. Aile Etkinlikleri
3.1.3. Yönetim Kuralları (Code of Conduct)
İhtilafların Halli İçin Önlemler ve Mekanizmalar
İletişim
Karar Verme Süreçleri
Eğitim ve Aile İçi Mentorluk-Kişisel Gelişim
Bilginin Paylaşılması
Aile Üyeliğinden Çıkış
3.1.4. Aile Üyelerinin Şirkette/Grupta İstihdamına İlişkin Politikalar
Hak ve Menfaatlerin Planlanması
3.1.5. Çıkar Çatışmasının Önlenmesi ve Rekabet Yasağı
3.2. Şirketin Yönetimi
3.2.1. Şirketin Misyonu, Vizyonu ve Kiritik Başarı Faktörlerinin Önemi
3.2.2. Şirketin Tüzel Kişiliği ile Ortakların İlişkisi
3.2.3. Şirketin Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve Ortakların İlişkisi
3.2.4. Şirketin Mali Kaynaklarından Ödünç Alma-Borçlanma; Şirkete Borç Verme
3.2.5. Sosyal Sorumluluk Politikası
3.2.6. Şirketin Temsili
Bölüm 4: Mülkiyet Hakkına İlişkin Hükümler – Ortaklık Sözleşmesi
4.1. Şirketin Ortakları ve Ortaklık Yapısının Düzenlenmesi
4.2. Hisse Devri
4.3. İşletme İsmi ve Markanın Korunması
4.4. İşletme Varlıklarının Mülkiyeti ve Korunması
4.5. Şirket Değerinin Belirlenmesi
Bölüm 5: Aile Anayasasının Güncellenmesi ve Yürürlüğe Girmesi
5.1. Anayasanın Güncellenmesi
5.2. Anayasanın Yürürlüğe Girmesi ve Yürütülmesi
5.3. Anayasanın Ekleri
5.3.1. Yönetim kurulu Tüzüğü
5.3.2. Aile Meclisi/Aile Konseyi Tüzüğü
5.3.3. Danışma Kurulu Tüzüğü

Eğitmen Dr. Güler MANİSALI DARMAN ‘ın özgeçmişi ve konu ile ilgili deneyimi:
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center)
Kurucu, Başkan
Dr. Güler Manisalı Darman 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde, doktorasını ise Başkent Üniversitesi Muhasebe Finansman Bölümü’nde tamamlamıştır. 1980-1988 yılları arasında TOBB çatısı altında faaliyet gösteren, merkezi Paris’te bulunan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Müdürü olarak görev yapmıştır. 1988 yılında özel sektöre geçmiş, 2005 yılı başına Finansman Koordinatörü ve Genel Koordinatör gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur.
2005 yılında kendi danışmanlık şirketi olan GMD Global Danışmanlık şirketini, 2007 yılında CGS Center- Kurumsal Yönetim ve ve Sürdürülebilirlik merkezini kurmuş olup kurumsallaşma, kurumsal yönetim ve kurumsal finans konularında çalışmalarına devam etmektedir. Yukarıda belirtilen çalışmalarına ilaveten;
• ICC Paris Finansal Hizmetler ve Sigortacılık Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.
• ICC Paris Finans Komitesinde görev almıştır-ICC’nin bir yönetim organıdır.
• Ayrıca, 2008 yılında, merkezi Brüksel’de bulunan uluslararası iş dünyası patronlarının oluşturduğu, American-European Community Association (AECA) Türkiye Liason Officer’i seçilmiştir.
• Merkezi Amerika’da olan Junior Chamber International’ın Türkiye kurucu üyelerinden olup, senatörlük unvanına sahiptir.
• METUTECH BAN Danışma Kurulu üyesidir.
• Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi Danışma Kurulu üyesidir.
• ODTÜ Geliştirme Vakfı Denetim Kurulu üyesidir.
• Netmon A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmıştır.

İlaveten Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve the European Corporate Governance Institute (ECGI), üyesidir.

Dr. Güler Manisalı Darman’ın;
• 2004 yılında ICC tarafından “Corporate Governance Worldwide” adlı kitabı basılmış ve 130 ülkede satışa sunulmuştur.
• 2008 yılında TOBB ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından “Küresel Ekonomilerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Türkiye” başlıklı ikinci kitabı
• 2009 yılında CGS Center tarafından “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma El Kitabı başlıklı elektronik kitabı
• 2010’da TÜRMOB tarafından “Kurumsal Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” kitabı basılmıştır.
• 2015 yılında SPK için (SPK uzmanları ile birlikte ) yazdığı Kurumsal Yönetim Lisans Sınav kitapçığı bulunmaktadır.

Doktora tezi “Kurumsal Yönetimde Piyasa Dinamikleri veya Hukuksal Uygulamalar” konusunda olan Dr. Manisalı Darman kurumsal yönetim konusunda İngiltere, Fransa, İtalya, Çin, Japonya, Güney Afrika, Fas, İsveç, Norveç, Dubai, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde ve Türkiye’de bir dizi konferanslarda tebliğler sunmuş, seminerler vermiştir, eğitim ve konferansları devam etmektedir. Trieste Üniversitesi, West Minister Üniversitesi ve Political Academy of London ortak program davetlisi olarak, İtalya’da yaz okulunda kurumsal yönetim konusunda eğitim vermiştir.

Halen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde Kurumsal Yönetim dersleri vermektedir. Marmara Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi’nce hazırlanmış ve SPK tarafından yayınlanmış olan iki kitapta kurumsal yönetim üzerine yazıları ve ayrıca çeşitli yayın organlarında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

2012 yılında, G’20’lere uluslararası alanda özel sektörün görüşlerini sunacak ICC Group on Economic Policy (GEP)’e, seçilmiştir. 2016 yılında kendisine, METU TECHBAN (Melek Yatırımcılar) ağı tarafından Onursal Üyelik verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir